mo8 มอ 8 (2006)

ทางกระทรวงฯ มีความคิดที่จะนำนักเรียนโรงเรียนหญิงล้วน และโรงเรียนชายล้วน มาเรียนรวมกันโดยมี คุณหญิงกุหลาบ เป็นผู้ดูแลโครงการ โรงเรียนดรุณีศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน ได้มอบหมายให้ครูและครูเกษร นำนักเรียนหญิง 15 คน เรียนร่วมกับนักเรียนชายโรงเรียนอักษรศิลป์ ด้วยความแตกต่างระหว่างชายหญิง ครูรู้ว่าจะต้องรับมือกับความห่าม ซน ของนักเรียนชาย ส่วนครูเกษร และนักเรียนหญิงต้องรับมือกับการจีบทุกรูปแบบ เรื่องราวความน่ารักและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างพวกเธอกับครูจะเกิดขึ้นภายใต้กฎระเบียบอันเคร่งครัดของครู

Loading...

TAG: หนังตลก หนังปี2006